naszRegulamin

LadyBuq Art
LadyBuq Art
LadyBuq Art
LadyBuq Art
LadyBuq Art
LadyBuq Art

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „LADYBUQ” ART. STUDIO DARIUSZ BEŁCH
obowiązujący od dnia 28 maja 2015 roku

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ladybuqart.pl  jest   prowadzony przez Dariusza Bełch prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „LadyBuq”
Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa, Polska
, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-30-94-872, numer Regon: 18-00-10-042.
2. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego LadyBuq:

 • „LadyBuq” Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079a, 37-124 Kraczkowa, Polska;

 

 • numer telefonu: + 0048 787-094-869, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

3.  Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:

 • zasady rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego;
 • zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym;
 • zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych
  w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady wykonywania tych umów, znajdujących się w asortymencie LadyBuq;
 • zasady postępowania reklamacyjnego;

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe. Sprzedawca informuje, iż towary oferowane w Sklepie Internetowym są rękodziełem.
Każdy prezentowany towary jest wykonywany dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta.
W związku z powyższym LadyBuq do produkcji wykorzystuje jedynie naturalne produkty
i surowce, które charakteryzować mogą się nieznacznymi różnicami w zakresie koloru, grubości, przebarwieniami i innymi cechami związanymi ze specyfiką naturalnej skóry.
5. LadyBuq zastrzega, iż kolorystyka kieszeni wewnętrznych towaru jest przypadkowa.
6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu     Internetowego, składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera / innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej:
 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript
  i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript
  i cookies lub
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  lub
 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 

§ 2
DEFINICJE POJĘĆ

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych,
w których LadyBuq zrealizuje/wyprodukuje zamówienie złożone przez Klienta
za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Czas realizacji zamówienia nie obejmuje:
- powierzenia zamówionego towaru firmie kurierskiej/ Poczcie Polskiej  w celu dostarczenia
go Klientowi oraz
- czasu dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
Czas realizacji zamówienia towarów zamówionych w LadyBuq wynosi od trzech do piętnastu dni roboczych. LadyBuq dołoży wszelkich starań aby okres realizacji  zamówienia był jak najkrótszy.
DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczpospolitej Polskiej.
EDYCJA LIMITOWANA – towary, produkowane przez LadyBuq, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów magazynowych. W takim przypadku LadyBuq zastrzega sobie prawo do  odstąpienia od umowy.
INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE – usługa świadczona przez LadyBuq polegając
na złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na wytworzenie towaru według projektu / zamysłu Klienta. Indywidualne zamówienie zostanie przez LadyBuq wykonane dopiero po ustaleniu przez strony wszelkich istotnych elementów tegoż zamówienia (projekt: kształt, kolorystyka, cena) i po ostatecznym jego zatwierdzeniu drogą e-mailową przez Klienta i LadyBuq.
Dokonywanie zmian (np. kolorystyka, kształt, długość uchwytu/paska, dodatkowa kieszeń)
w towarach oferowanych na stronie Sklepu internetowego LadyBuq są również uważane za indywidualne zamówienie.
Projekty tworzone na indywidualne zmówienie podlegają również indywidualnej wycenie przez LadyBuq.
Indywidualne zamówienie nie podlega anulacji ani zwrotowi.
Zamówienia indywidualne są realizowane po wcześniejszym zaksięgowaniu płatności.


LadyBuq – Sprzedający tj. „LadyBuq” Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa, Polska, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-30-94-872, numer Regon: 18-00-10-042.
KLIENT -  osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej
z LadyBuq niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym – w myśl treści art. 221 kodeksu cywilnego.
POTWIERDZAM ZAKUP, ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY - oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
SERWIS – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
SKLEP – Sklep Internetowy działający pod adresem www.ladybuqart.pl prowadzony przez LadyBuq” Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa, Polska.
TOWAR – wyrób (produkt) dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie.
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest
z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez LadyBuq. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU – ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA, LOGOWANIE

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta, akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji obsługi zamówień przez LadyBuq.
 • Rejestracja na Stronie Internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Klient wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z Regulaminem zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie Internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.ladybuqart.pl zakładki „Załóż konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym LadyBuq, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym Klienta,
  • hasła, za pomocą którego Klient będzie logował się do konta,
  • imienia i nazwiska,
 • W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybrania opcji „załóż konto” system serwisu automatycznie wysyła na podany przez Klienta podczas rejestracji
  e-mail, wiadomość, która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
 • Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 • Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, zaś który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym LadyBuq ma możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 • Dane oznaczone jako obligatoryjne są konieczne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Dane osobowe nieoznaczone jako obligatoryjne są dobrowolne i nie są konieczne do założenia Konta Klienta.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia
  i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta
  w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie/ założenie Konta Klienta.


§ 4

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 • Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep LadyBuq są towary dostępne
  w ofercie znajdującej się na stronie www.ladybuqart.pl .
 • Koniecznym  elementem w  procedurze składania zamówienia jest:
 • zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.
 • W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.
 • Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez dokonywania rejestracji. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka (kliknięcie na „Dodaj do Koszyka”).
 • Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.ladybuqart.pl odbywa się poprzez:
 • wybór towaru i dodanie go do koszyka,
 • wybór sposobu dostawy towaru,
 • wybór sposobu płatności,
 • wypełnienie formularza zamówienia,
 • zatwierdzenie i przesłanie zamówienia przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • W formularzu zamówienia, o którym mowa wyżej należy wskazać:
 • imię i nazwisko Klienta/Konsumenta,
 • adres Klienta/Konsumenta ,
 • numer telefonu Klienta/Konsumenta
 • adres e-mail Klienta/Konsumenta;
 • dane odbiorcy oraz adres dostawy, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta/Konsumenta,

 

 • Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposobu dostawy i formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane:
 • zamawiany towar lub towary;
 • cena jednostkowa poszczególnych towarów oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru;
 • koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta;
 • W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia
  w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj/Wróć” widoczne na stronie Sklepu Internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 • Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie na „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie LadyBuq oferty zawarcia z LadyBuq Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.
 • Po otrzymaniu Zamówienia LadyBuq przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia („Potwierdzenie” lub „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”). Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz
  z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient.
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • Świadczenie przez LadyBuq usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez LadyBuq za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez LadyBuq.
 • Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, LadyBuq niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany
  w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując
  o tym LadyBuq za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@ladybuqart.p  albo w formie pisemnej na adres pocztowy LadyBuq (wyżej wskazany).
 • W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, LadyBuq zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia.
 • W przypadku określonym w punkcie 14 i 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar
  z góry, LadyBuq zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:
 • formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony
  w nieprawidłowy sposób;
 • zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

§ 5
CENY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja
  w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Ceny podawane przez LadyBuq są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę www.ladybuqart.pl
 • Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 • przelewem tradycyjnym (przed dostawą towaru)  na numer konta LadyBuq: Millenium Bank
  Numer identyfikacyjny banku
  11602202
 • SWIFT-BIC:BIGBPLPW
 • WALUTA PLN  80 1160 2202 0000 0002 2976 4137      
 • WALUTA EURO 73 1160 2202 0000 0002 5286 2679  
 • WALUTA USD 17 1160 2202 0000 0002 5292 2275    
 • za pobraniem - zapłata gotówki kurierowi przy odbiorze przesyłki;
 • za pośrednictwem systemu płatności internetowej PAY PAL;
 • kartą płatniczą  (Visa, MasterCard);
 • odbiór osobisty w siedzibie LadyBuq;
 • Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu LadyBuq anuluje Zamówienie.

 

§ 6
FORMY PŁATNOŚCI

 • Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
 • gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (płatność za pobraniem) lub Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar bezpośrednio w siedzibie LadyBuq (odbiór osobisty);
 • przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) / przelew internetowy bankowości elektronicznej
  za pośrednictwem serwisu płatności internetowych: Pay Pa
  l / przelew tradycyjny na konto LadyBuq (PLN / € / $).

 

 •      W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być  dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej):

 

 • przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) / przelew internetowy bankowości elektronicznej
  za pośrednictwem serwisu PAY PAL
  / przelew tradycyjny na konto LadyBuq (PLN / € / $).
 •     W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być  dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Unii Europejskiej (np. Kanada, USA, inne):

 

 • przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) / przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu PAY PAL / przelew tradycyjny  na konto LadyBuq (PLN / € / $).
 •    Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od LadyBuq wiadomości elektronicznej
  z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
 •      Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 •      Płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Pay Pal.

§ 7
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 • Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz na obszarze krajów poza Unią Europejską.
 • Terminy i koszty dostawy różnią się w zależności od wskazanego przy składaniu zamówienia kraju dostarczenia towaru:
 • Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym LadyBuq dostarczamy
  za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3
  01-222 Warszawa lub Poczty Polskiej S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa;
 • Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koszty wysyłki:
 • Płatność z góry – 25,00 zł,
 • Płatność przy odbiorze – 25,00 zł,
 • Odbiór osobisty - 0 zł,
 • Podane koszty wysyłki mogą być zależne  od liczby zamówionych towarów.
 • Do czasu realizacji zamówienia, należy doliczyć czas, w jakim firma kurierska dostarcza przesyłki do wskazanego przez Klienta  miejsca dostawy.

 

 • Na terenie Unii Europejskiej:
 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym LadyBuq dostarczamy
  za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. W przypadku braku podania numeru telefonu kontaktowego przez Klienta, LadyBuq dostarczy przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub anuluje złożone zamówienie.
 • Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koszty wysyłki:
 • Płatność z góry – 80,00 PLN
 • Podane koszty wysyłki są  zależne od liczby zamówionych towarów.
 • Do czasu realizacji zamówienia, należy doliczyć czas, w jakim firma kurierska dostarcza przesyłki do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy.

 

 • Poza krajami Unii Europejskiej:
 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym LadyBuq dostarczamy
  za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej. W przypadku braku podania numeru telefonu kontaktowego przez Klienta, LadyBuq dostarczy przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub anuluje złożone zamówienie.
 • Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koszty wysyłki:
 • Płatność z góry – 57,85 USD – podana kwota dotyczy jedynie miejsc dostawy z góry określonymi kosztami dostawy dla LadyBuq. Jeżeli natomiast miejsce dostawy jest zlokalizowane
  w strefie taryfowej związanej z wyższą opłatą niż kwota wskazana wyżej, LadyBuq wówczas poinformuje Klienta o tym fakcie.
 • Podane koszty wysyłki są  zależne od liczby zamówionych towarów.
 • Do czasu realizacji zamówienia, należy doliczyć czas, w jakim firma kurierska dostarcza przesyłki do wskazanego przez Klienta  miejsca dostawy.
 • Klient może zostać obciążany kosztami cła, o czym zostanie przez LadyBuq poinformowany w formie wiadomości e-mail.
 •      W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz do krajów spoza Unii Europejskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.
 • Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wynosi od trzech (3) do piętnastu (15) dni roboczych, licząc od dnia:
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez LadyBuq do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelew internetowy bankowości elektronicznej lub przelew tradycyjny – od dnia otrzymania przez LadyBuq potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
 • Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane wraz
  z wystawionym przez LadyBuq paragonem (fakturą VAT) obejmującą przedmiot zamówienia.
  Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli Klient nie zażąda faktury VAT, LadyBuq wówczas do zamówionego towaru dołączy dowód zakupu w postaci paragonu.
 •   LadyBuq informuje, że oferowane produkty w Sklepie Internetowym powstają dopiero po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta i uiszczeniu przez niego całości ceny. Odstępstwem są jedynie zamówienia do których wybraną formą płatności jest pobranie.  


§ 8

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 •    Umowy sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego  są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
 • Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez Konsumenta  w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje, o czym stanowi art. 38 pkt. 3 ww. ustawy (Zamówienie Indywidualne).
 • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie
  i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 • W przypadku odstąpienia od umowy LadyBuq zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że
  w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LadyBuq, LadyBuq nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Wypełniony formularz lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: „LadyBuq” Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail): shop@ladybuqart.p.
 • W przypadku odstąpienia od umowy LadyBuq niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LadyBuq.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta dokonującego zakupów z krajów spoza Unii Europejskiej LadyBuq dokonuje jedynie na rzecz tego Klienta zwrotu równowartości uiszczonej przez niego ceny za zakup zwracanego towaru.
 •  Zwrot płatności zostanie dokonany przez LadyBuq przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował LadyBuq o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: „LadyBuq” Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa, z dopiskiem „Zwrot”.
 • Towar należy zwrócić na ww. adres w sztywnym kartonie np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi. Jednocześnie zwracany towar należy odesłać w nienaruszonym stanie
  z metkami wraz z dowodem zakupu (paragon). LadyBuq zastrzega, iż zawracany towar winien być prawidłowo zapakowany, tak aby w czasie transportu nie uległ on zagnieceniu, zniszczeniu itp.
 • LadyBuq może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
  z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9
INFORMACJE OGÓLNE CO DO SKŁADANIA REKLAMACJI SPRZEDAWANEGO TOWARU

 • Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień, Klient może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:
 • odesłać towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu i w załączonym dowodem zakupu) na następujący adres: „LadyBuq” Art. Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa, Polska, z dopiskiem „Reklamacja”.
 • przesłać lub przedłożyć w inny sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierające reklamację wadliwego towaru; Klient może dla tych potrzeb skorzystać
  z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 • wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru oraz datę jej powstania;
 • wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez LadyBuq reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.
 • LadyBuq rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.
  W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta LadyBuq dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. LadyBuq może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nowy, wolny od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • LadyBuq pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta.
 •  Za reklamację nie uważa się farbowanie produktu lub odbarwienie z uwagi na fakt, iż towary
  są produkowane z naturalnej skóry. LadyBuq informuje, iż w swojej pracy wykorzystuje jedynie naturalną skórę, która jako produkt naturalny charakteryzować może się różnicami w fakturze, odcieniu, grubości, znamionami, bliznami lub zmarszczkami. Powyższe odmienności nie należy traktować jako wad. Są to cechy charakterystyczne naturalnego materiału jakim jest skóra.
 • LadyBuq informuje, iż wszelkie ewentualne niezgodności co do wymiaru torebki należy skonsultować z LadyBuq, gdyż  w przypadku torebek o nieregularnym kształcie wymiary podane przez LadyBuq
  na stronie Sklepu Internetowego, a uzyskane przez Klienta (samodzielnie pobierany wymiar) mogą się różnić. Powyższe może wynikać z pobierania miary torebki przez Klienta w innym miejscu tej torebki niż dokonał tego LadyBuq.
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.
 • LadyBuq jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych
  i prawnych. LadyBuq ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
  z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

§ 10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 11
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy  pod adresem internetowym http://www.ladybuqart.pl/  (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Ladybuq Art Studio Dariusz Bełch  , Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa, Polska.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej  strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

Podmiot odpowiedzialny
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Dariusz Bełch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LADYBUQ ART STUDIO DARIUSZ BEŁCH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres : Kraczkowa 1079 A, 37-124 KRACZKOWA
NIP: 8133094872, REGON: 180010042, adres poczty elektronicznej: shop@ladybuqart.pl - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Cel przetwarzania

 • Ladybquq Art Studio  przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.ladybuqart.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Ladybuq Art Studio  przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych
Ladybuq Art Studio przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail
2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 • W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 • Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 • W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE KONTO.

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 • Wiadomości e-mail na adres: shop@ladybuqart.pl
 • Telefonicznie: 787094869
 • Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 • listownie na adres: Ladybuq Art Studio Dariusz Bełch, Kraczkowa 1079 a, 37-124 Kraczkowa

Powierzenie przetwarzania danych
Ladybuq Art Studio może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Ladybuq Art Studio , w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu  dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Ladybuq Art Studio (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter
Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową  Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: shop@ladybuqart.pl
 
Cookies i dane eksploatacyjne
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Plugin Facebooka
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
-Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
-Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Polityka PrywatnoŚci – poradnik

 

Jak usunąć dane oobowe z bazy danych sklepu internetowego Ladybuqart pl ?

 

Wyślij do nas maila z prośbą o usunięcie Twoich danych osobowych na adres shop@ladybuqart.pl.  W mailu podaj dokładnie dane, które podawałeś podczas rejestracji. Ważnym jest abyś prośbę wysłał z tego samego maila, który figuruje u nas w bazie danych.

Kto ma dostĘp do Twoich danych osobowych?

 

Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane innym podmiotom, jak na przykład firmom transportowym dostarczającym nasze zamówienia (Poczta Polska, UPS), są używane wyłącznie w celu świadczenia usług oferowanych przez Ladybuqart.pl

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to, że będziemy ich używać aby spełnić nasze zobowiązania względem Ciebie oraz dostarczyć Tobie usługi, których oczekujesz. Twoje dane są niezbędne do:

 • utworzenia osobistego konta na stronie Ladybuqart.pl (np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail)
 • przetwarzania zamówień w naszym systemie usług internetowych (np. Twoje imię i nazwisko, adres, data urodzenia i dane konta bankowego)
 • wysyłania SMS-ów oraz wiadomości e-mail z informacjami o dostawie zamówienia (Twój numer telefonu komórkowego i adres e-mail)
 • kontaktu w wypadku trudności z dostarczeniem zamówienia (np. numer telefonu, adres)
 • udzielania odpowiedzi na pytania (np. Twój adres e-mail)

 

 

 

Cookies – poradnik

Co to sĄ cookies (ang. ciasteczka)?

Cookies są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwis internetowy, który odwiedzasz. Zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz
podczas przeglądania stron internetowych. W cookies składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji - m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Dzięki cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a ich zawartość -teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy - jest lepiej dopasowana do Twoich preferencji i oczekiwań.

 

 Dlaczego korzystamy z cookies?

Korzystamy z cookies, aby zapewnić Ci większą wygodę podczas użytkowania naszej strony internetowej. Korzystanie z ciasteczek gwarantuje, że nie ma konieczności wprowadzania kilkakrotnie tych samych informacji, a tym samym ułatwia i usprawnia korzystanie z naszej strony. Na przykład szybsze wyszukanie konkretnego produktu na stronie zgodnie z Twoimi preferencjami.

 

Jak mogĘ wyłĄczyĆ ciasteczka?

Możesz zmienić ustawiania Twojej przeglądarki internetowej, tak aby wyłączyć zapisywanie cookies. Jest to bardzo łatwe. Pamiętaj jednak, że po wyłączeniu cookies, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło nie będą już zapisane na żadnej stronie internetowej. Ponadto mogą pojawić się pewne problemy w funkcjonowaniu stron www.
Firefox:

 • Otwórz przeglądarkę Firefox.
 • Kliknij na klawiaturze przycisk "Alt".
 • Na górze w pasku narzędzi wybierz "Narzędzia", a następnie pozycję "Opcje".
 • Przejdź do zakładki "Prywatność".
 • W pozycji Historia należy wybrać opcję: "będzie używał ustawień użytkownika". Następnie należy odznaczyć opcję "Akceptuj ciasteczka" i zapisać ustawienia.

Safari:

 • Otwórz przeglądarkę Safari.
 • Wybierz z menu "Preferencje", a następnie zakładkę "Prywatność" (znajdziesz je w pasku narzędzi, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu programu - ikona przypomina koło zębate)
 • W sekcji "Akceptuj cookies" możesz określić czy chcesz, aby cookies były akceptowane. Możesz również wskazać, które mają być akceptowane. Aby uzyskać więcej informacji kliknij przycisk "Pomoc".
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisanych ciasteczek, kliknij przycisk "Pokaż Cookies".

Google Chrome:

 • Otwórz przeglądarkę Google Chrome.
 • Kliknij ikonę menu.

Wybierz opcję "Ustawienia".

 • Kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane", a następnie "Ustawienia treści".
 • Po kliknięciu przycisku "Ustawiania treści" pojawi się panel do zmiany ustawień plików cookies, możesz je ustawić w zależności od własnych preferencji.

Internet Explorer:

 • Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
 • W menu kliknij na "Narzędzia", a następnie wybierz pozycję "Opcje internetowe".
 • Wybierz zakładkę "Prywatność".
 • Kliknij przycisk "Zaawansowane". Znajdziesz tam możliwość wyłączenia cookies.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem
  za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 • Umowy są zawierane w języku polskim.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.ladybuqart.pl  oraz do wglądu w siedzibie LadyBuq. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
 • LadyBuq informuje, że kolory widoczne na cyfrowych nośnikach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru.
 • LadyBuq informuje, iż za wskazanie przez Klienta błędnego adresu dostawy towaru nie ponosi odpowiedzialności, a koszty z tym związane poniesie bezpośrednio Klient.
 • LadyBuq informuje, iż na wszystkie otrzymane e-maile od Klientów, odpowiada w terminie niezwłocznym jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail.
 • W przypadku nieodebrania przez Klienta uprzednio zmówionej przesyłki za pośrednictwem Sklepu Internetowego, LadyBuq zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych
  w związku z próbą doręczenia przesyłki, a także odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.
 • Klient jest obowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera.
 • Korzystając ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) Klient/Konsument jest zobowiązany do:
 • nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
 • nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
 • wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego
  (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
 • przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
 • nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię LadyBuq;
 • LadyBuq zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu Internetowego www.ladybuqart.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.
 • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem
  w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 • Załącznikami do Regulaminu są: pouczenie Klienta – załącznik nr 1, wzór formularza odstąpienia od umowy - załącznik nr 2 oraz wzór formularza reklamacyjnego - załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2015r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.